fredag 25. mai 2018

Estland 4: Rosenfink - sangglad fargeklatt i kulturlandskapet


Rosenfink hann (Bilde 1 - 8)Knoppsvane hann (Bilde 9 - 11)
Sivsanger


Stillits


Andre pinsedag, sist mandag, rakk vi en kort fotorunde i området på gården 
"Pikla Linnumaja" i Estland, før vi måtte dra derfra og hjemover.

Denne morgen-økta resulterte særlig i mange bilder av en vakker rosenfink hann.
Paret hos denne arten hadde sitt klare og avgrensede område 
og hvor de forberedte årets hekkesesong.

Vi observerte hunnen med reirmateriale i nebbet,
så hos dette paret av rosenfink var det nok like før.

Hannen var opptatt av å vise seg fram, 
både overfor hunnen og andre artsfrender.
Han hadde sine favorittsteder hvor han mer enn gjerne 
lot sin klangfulle sangtrille fylle lufta.
Da bruste han md fjærene, slo ut halen og sang for full hals!

Denne siste morgenen ble det noen nye bilder av hannen hos knoppsvane-paret,
hvor hunnen lå på reiret og varmet eggene.

Også sivsangeren og en fargerik stillits ble med hjem på brikken i kameraet.

Totalt fikk vi sett og hørt over 100 ulike fuglearter 
under vårt korte opphold i Estland denne gangen.
Mange av dem av det litt uvanlige og sjeldne slaget, 
som dvergfluesnapper, damsnipe, myrrikse og åkerrikse.

"Pikla Linnumaja" er et sted jeg gjerne drar tilbake til.
Neste gang kan det kanskje være spennende med en noe tidligere vårtur,
under trekket av store mengder ender og gjess nordover.

torsdag 24. mai 2018

Estland 3: Vakker skjeggmeis og andre fuglemøter


Takrør ved Pikla (Bilde 1 og 2)

Knoppsvane (Bilde 3 og 4)

Rosenfink hunn (Bilde 5 og 6)

Rosenfink hann


Skjeggmeis hann (Bilde 8 - 13)

Trostesanger


Knoppsvaner (Bilde 15 og 16)

Fugletårn i Pikla


Snadderand par


Sørlig gulerle


Første pinsedag, sist søndag, ble en innholdsrik dag i og rundt Pikla Linnumaja.
Også denne dagen fikk vi mange nærmøter med flere spennende fuglearter.

Et knoppsvane-par hadde funnet seg godt til rette midt inne blant takrørerne.
Mens hunnen lå og varmet eggene, 
lå hannen ganske så rolig i vannkanalen tidlig om morgenen.

Litt lenger framme fikk jeg tatt noen bilder av den vakre rosenfinken.
Hunnen hos denne arten er litt grå som de fleste hunner i fugleverdenen.
Rødfargen hos hannen derimot er det få andre hanner som kan mætsje!

Den arten som gjorde størst inntrykk sist søndag,
var nok nærmøtet vi fikk med en skjeggmeis hann.
Snakk om rett navn på rett fugl! 
For maken til skjegg er det ikke mange andre som er utstyrt med!

Trostesanger var en av mange  sangere i takrørskogen.
Fellesnevneren for alle var at det ikke var enkelt å få tatt bilder av dem.

Fra fugletårnet fikk vi rett høyde på flere knoppsvaner som fløy forbi.

Et vakkert par med snadderand fløy rett over oss, 
mens ei knallgul sørlig gulerle satt rolig på et piggtrådgjerde.

onsdag 23. mai 2018

Estland 2: Dvergfluesnapper og damsnipe for første gang


Strandområde ved Pikla Linnumaja


Rødnebbterne


Svarthalespove


Sanglerke


Svoveljuke


Storvokst pil


Dvergfluesnapper (Bilde 7 - 9)
Nugula Nature Reserve


Stork på reir (Bilde 11 - 12)

Myrsnipe (Bilde 13 - 14)

Damsnipe


Lørdag i pinsa ble en innholdsrik og variert dag 
i og rundt "Pikla Linnumaja" i Estland.

En fottur i området langs stranda resulterte i bilder av både 
makrellterne, svarthalespove og sanglerke,
tre vanlige arter i dette området.

Etter frokost gikk turen til et naturreservat litt inn for kysten,
Nigula Nature reserve - et større skogsreservat.

En stor forekomst av svovelkjuke på et større piletre
lyste opp på lang avstand.

For oss fuglekikkere ble et nærmøte med den sjeldne og litt sky
dvergfluesnapperen, ett av dagens to store høydepunkt.

I dette området var det flere par med hekkende stork,
gjerne sittende i reiret flere meter over bakken.

I vakkert kveldslys, og etter at vi kom tilbake til "Pikla Linnumaja"
fikk vi fotografert myrsnipe i sommerdrakt og på nært hold nede i fjæra.

Før vi ga oss for kvelden fikk vi også sett og fotografert
turens sjeldneste fugleart, nemlig ei damsnipe.
Den ble behørig dokumentert med flere bilder,
både der den satt i den litt fuktige vegetasjonen og i flukt.

tirsdag 22. mai 2018

Ringmerking av kattugleunger i vårskogen

I likhet med i fjor, ble det suksess for kattugle-paret i kassa
rett ved der vi bor på Skatval.
Årets kull består av fire unger, i ulik størrelse.
Det siste skyldes at kattugla starter ruginga
allerede når første egg er lagt.

En kveld i forrige uke fikk vi besøk av
Ingar Jostein Øien og hans datter Frida Celine.
Ingar er leder for kattugle-prosjektet i Trøndelag,
med rundt 150 kasser.

På denne tida drar han rundt og sjekker alle kassene.
Er det unger i rett størrelse i kassene,
blir de påsatt en ring rundt den ene foten.
Dersom kattugle-hunnen ligger i kassa,
får denne også en ring rundt den ene foten.

Det skjedde med hunnen
da han sjekket kassa for noen uker siden.
Årets kattugle-mor er av de unge slaget
og faktisk bare ett år gammel,
kunne kattugleeksperten fortelle.

Kvelden i forrige uke ble tre av de fire ungene ringmerket.
Den fjerde må vente litt, til den er noe større.

Med på turen i vårskogen, var også Ang Sherpa fra Nepal.
Han jobber i hagen vår denne sommeren,
og fikk en annerledes naturopplevelse denne kvelden.

De fire kattugleungene og hunnen ble plassert tilbake i kassa,
mens vi trakk oss rolig tilbake.

Årets hekkesesong hos kattuglene er middels.
I 30 - 40 kasser ser det ut til å bli suksess.
Bare et fåtall av disse innholder hele fire unger,
som kassa vår bare noen titalls meter unna husene.